Jak szukać w KRD informacji o dłużnikach?
 
 


Tytuł: Jak szukać w KRD informacji o dłużnikach?

Wszyscy klienci (a więc przedsiębiorcy, którzy podpisali umowę) Krajowego Rejestru Długów mogą w ramach swojego internetowego konta korzystać z wirtualnej bazy danych o dłużnikach (jest to internetowa lista dłużników). Twórcy systemu wzięli pod uwagę różne ewentualności, dlatego też udostępnili kilka schematów wyszukiwania informacji: według numeru NIP, Regon lub PESEL (względnie numeru i serii dowodu osobistego), według imienia i nazwiska (zyskuje się w ten sposób informacje nie tylko o samym dłużniku, lecz także o jego wspólnikach, pełnomocnikach i akcjonariuszach). Różnorodność form wyszukiwania daje szansę tym, którzy nie dysponują pełnymi danymi konkretnego przedsiębiorcy. Informacji gospodarczych nie trzeba jednak szukać na własną rękę. Można po prostu złożyć wniosek u przedstawiciela biura KRD, a on już wszystkim się zajmie. Można sobie w ten sposób zaoszczędzić pracy.